Varustelutaso lisää jätevesien käsittelyvaatimuksia

Kuivakäymälä
Kuivakäymälä voi säästää järeiltä ja kalliilta jätevesijärjestelmiltä. Nykyaikaisen kuivakäymälän voi rakentaa myös sisään, sillä tarjolla on kompostoivia, erottelevia, haihduttavia, tuhkaavia ja pakastavia malleja. Kuva: Käymäläseura Huussi ry

Muun muassa saunottaessa ja tiskattaessa kertyy pesuvesiä. Niitä kutsutaan harmaiksi jätevesiksi, koska mukana on muun muassa rasvoja, pesuaineita ja ruoantähteitä. WC:ssä ja käymälässä syntyvät mustat jätevedet vaativat tehokkaampaa puhdistusta.

Mitä vähemmän jätevesiä syntyy, sitä helpompaa niiden käsittely on. Jos mökillä on kuivakäymälä ja kantovesi, puhdistettavaksi jäävät ainoastaan pesuvedet. Ne voidaan imeyttää maahan riittävän kaukana rannasta tai käsitellä harmaavesipuhdistamossa.

Perinteinen mökkivessa on pihahuussi, mutta nykyaikaisen kuivakäymälän voi rakentaa myös sisään. Tarjolla on kompostoivia, erottelevia, haihduttavia, tuhkaavia ja pakastavia malleja.

Käymäläjätteiden maahan kaivaminen ei ole sallittua. Kompostoidut huussin tuotokset voi hyödyntää marjapensaissa tai kukkapenkissä. Erotellun virtsan voi käyttää kompostiherätteenä tai laimennettuna lannoitteena. Kompostoivaan huussiin voi laittaa myös muuta biojätettä.

Mökin varustetaso lisää veden ja pesuaineiden käyttöä ja kiristää jätevesien käsittelyvaatimuksia. Jos käytössä on vesivessa, pesukone tai lämminvesivaraaja, jätevedet pitää johtaa viemäriin tai käsitellä asiantuntijan suunnittelemassa ja rakentamassa jätevesijärjestelmässä.

Jätevesijärjestelmä vaatii toimiakseen oikeaa käyttöä sekä säännöllistä huoltoa ja ylläpitoa. Vanhat imeytyskentät eivät välttämättä enää toimi, jos ne on rakennettu tiiviiseen maaperään.

 

Toimivan jätevesijärjestelmän tunnusmerkit:

 • Käytössä on vain kuivakäymälä ja kanto- tai kesävesi
 • Järjestelmä on rakennettu vuonna 2004 tai sen jälkeen
 • Järjestelmään kuuluu laitepuhdistamo tai maaperäkäsittely
 • Imeytys- ja suodatuskentän tuuletus toimii ja putkiston sijainti on tiedossa
 • Järjestelmän lähellä ei ole hajua
 • Jätevesiä purkautuu vain purkupaikalle
 • Saostussäiliöstä lähtevä putki on lietepinnan tasalla
 • Lietteet tyhjennetään säännöllisesti 1–2 kertaa vuodessa, umpisäiliö tarpeen mukaan

 

Saneerausta vaativan järjestelmän tunnusmerkit:

 • Vedenkäyttö tai varustelutaso on noussut järjestelmän rakentamisen jälkeen
 • Järjestelmä on rakennettu ennen vuotta 2004
 • Jätevesijärjestelmä sisältää vain saostuskaivot
 • Imeytyskentässä ei ole ilmanvaihtoputkia tai kentän koko ja rakenne eivät ole tiedossa
 • Jatkuva tai ajoittain voimakas haju
 • Järjestelmä tulvii tai purkupaikka ei ole tiedossa
 • Saostussäiliöstä lähtevä putki on lietteen alla tai lietepinta on pysyvästi putkea alempana
 • Lietettä ei tyhjennetä säännöllisesti tai tyhjennystarve on yllättäen muuttunut

 

Lisätietoa:

Tagit