Sydän-Hämeen upeat vesistöt – Suvi-hanke

Pälkäne tunnetaan vesistään. Järvet ovat pääosin hyvässä kunnossa. Suurimmat päästöt on saatu kuriin, sillä teollisuus ei enää kuormita vesiä ja jätepuhdistamot toimivat hyvin.

Sekä isoilla että pienillä vesillä on kuitenkin havaittavissa samentumista ja rehevöitymistä. Kirkkaat vedet tummuvat. Sinilevähavainnot yleistyvät ja kalakannat muuttuvat. Näkösyvyys heikkenee ja kasvillisuus lisääntyy etenkin matalilla lahdilla.

Vesien nuhraantuminen johtuu järviin huuhtoutuvasta hajakuormituksesta. Ilmastonmuutos nopeuttaa rehevöitymistä, sillä vesisateet tulevat entistä useammin ryöppyinä tai talvella sulaan, kasvipeitteettömään maahan.

Suvi -vesiensuojeluhanke pyrkii pysäyttämään järvien nuhraantumisen. Se kokoaa tietoa Pälkäneen vesien tilasta ja valuma-alueille soveltuvista vesiensuojelutoimista sekä tarjoaa apua kunnostuskohteiden suunnittelussa ja rahoituksen haussa.

Vesien tila Pälkänellä
Pälkäneen alueen vesistöjen ekologinen tila. Lähde paikkatieto.ymparisto.fi

Vesien vaaliminen onnistuu yhteistyöllä

Vesien vaaliminen onnistuu ranta- ja kesäasukkaiden, kalastajien, metsänomistajien ja tuottajien yhteistyöllä. Suvi -hankkeen projektiryhmään on koottu kalastus- ja osakaskuntien, suojeluyhdistysten, tuottajajärjestöjen ja yrittäjäyhdistysten edustajia.

Hanke luo pohjaa ja verkostoja pitkäjänteiselle vesienhoitotyölle sekä synnyttää paikallisia toimintaryhmiä, jotka ovat alueensa parhaita asiantuntijoita ja toimijoita. Omilla järvillään ja valuma-alueillaan toimivat ryhmät saavat hankkeelta tietoa ja tukea vesiensuojelutoimiin.

Vesiin päätyvän orgaanisen aineksen määrää voidaan vähentää muun muassa laskuojien varsille rakennettavilla laskeutusaltailla ja kosteikoilla. Ne suunnitellaan yhdessä maanomistajien kanssa joutomaille, joilla ei ole taloudellista merkitystä viljelijälle tai metsänomistajalle. Tehokainta vesiensuojelua on varmistaa, että ravinteet pysyvät kasvien käytössä, eivätkä huuhtoudu vesien mukana.

Kuvakilpailu
Kuva: Pia Haili / Nuorten Virta -kuvakilpailu

Pälkäne elää puhtaista vesistään

Sydän-Hämeen upeat vesistöt eli Suvi -hankkeen laittoi alulle Luopioisten Säästöpankkisäätiö, joka tukee alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja taloudellista kehitystä.

Pälkäne on maan suosituimpia mökkipaikkakuntia. 4200 kesäasuntoa lisäävät kunnan elinvoimaa etenkin kesäaikaan. Mökkipitäjä elää puhtaista vesistä. Jos vedet nuhraantuvat, rantakiinteistöjen arvo laskee. Jos mökkiläiset eivät vietä yhtä paljon aikaa rannoilla, paikallisista palveluista katoaa miljoonia vuosittain. Puhtaista vesistä hyötyy Pälkäneen lisäksi koko alapuolinen vesistö.

Suvi-hankkeen kumppanit, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry ja Pälkäneen kunta tuovat hankkeelle laajan asiantuntijaverkoston.

Suvi-hankkeen rinnalla käynnistynyt nuorten ympäristökasvatushanke laajentaa vesistöasioiden viestintää ja koulutusta nuoriin sekä koululaisiin: pälkäneläisnuorista koulutetaan vesiensuojelulähettiläitä ja koululaisten vesistöpajan ohjaajia. Maaliskuuhun 2022 jatkuvan ympäristökasvatushankkeen alullepanijana toimii Luopioisten Yrittäjät ry.

Vesiensuojeluhankkeelle saadaan Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitusta Pirkanmaan ELY:n kautta ja ympäristökasvatushankkeelle Leader-rahoitusta Pirkan Helmi ry:n kautta. Vesiensuojeluhankkeessa esiin nousseita vesiensuojelutoimia toteutetaan vuoden 2023 loppuun saakka jatkohankkeen avulla.

VT logo