Suojeluyhdistykset

Pälkäneen järvien suojeluyhdistykset

Kukkian suojeluyhdistys

Kukkian suojeluyhdistys pyrkii pitämään Kukkian kirkkaana vähentämällä järveen päätyviä ravinteita. Lisäksi tavoitteena on pienentää vedenpinnan korkeuden vaihtelua.

Pitkäjärven kunnostusyhdistys hillitsee järven umpeenkasvua jokavuotisten niittotalkoiden avulla. Se on myös rakentanut Lemperinojaan laskeutusaltaan ja käynnistänyt Kalalähteenojan kunnostushankkeen, joiden avulla vähennetään järveen päätyviä ravinteita.

 

Suojeluyhdistys omalle järvelle

Suojeluyhdistys voi laittaa vireille esimerkiksi rehevöitymistä hillitseviä kunnostushankkeita. Yhteistyötä tarvitaan myös esimerkiksi laajoissa niittotalkoissa, joissa parannetaan veden vaihtuvuutta ja rantojen arvoa virkistyskäytössä.

Jos suunnittelet suojeluyhdistystä omalle järvellesi, kokoa rannoilta ydinporukka ja ole yhteydessä Suvi-hankkeen vetäjään Marja-Liisa Suomalaiseen (puh. 040 578 0782, email aito [dot] suvi [at] gmail [dot] com (aito[dot]suvi[at]gmail[dot]com)).