Vesienhoitosuunnitelma

Vesienhoitosuunnitelma linjaa tulevien vuosien kunnostustoimia Pälkäneen järvillä.

Suunnitelma sisältää asiantuntijalausunnot 13 Pälkäneen järveltä, jotka ovat virkistyskäytön kannalta merkityksellisiä ja joilta löytyy kohtalaisen tuoretta tutkimustietoa. Järvilausunnot on laatinut Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen tutkija Kirsi Kuoppamäki. 

Lisäksi suunnitelmassa on kuvattu kunnostustoimia helpottava ja vauhdittava "Pälkäneen malli".

Pälkäneen malli
Vesienkunnostustoimi saattaa edellyttää sisältää yli 20 toimenpidettä 10 eri vaiheessa. "Pälkäneen mallissa" niistä valtaosan hoitaa hanke tai sen kilpailuttama asiantuntija.