Järvien tila

Pälkäneellä on yli 90 järveä. Näistä suuri osa on lähes luonnontilaisia metsäjärviä.

Suvi-hanke tilasi asiantuntijalausunnot 13 virkistyskäytön kannalta keskeiseltä järveltä, joilta on saatavilla kohtalaisen tuoreet tutkimustulokset.

Järvilausunnot on laatinut Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen tutkija Kirsi Kuoppamäki. Ne sisältyvät Pälkäneen alueelliseen vesienhoitosuunnitelmaan.

 

Havaintopisteet Pälkäneen järvillä

Tutkimuspisteet
Pälkäneen järviltä on otettu vuosikymmenten aikana tuhansia vesinäytteitä. 13 järveltä laaditut asiantuntijalausunnot perustuvat niistä koottuun tietoon.

 

Järvilausunnot

Iso Arajärvi

Jouttijärvi

Kukkia

Kyynäröjärvi

Pintele

Pitkäjärvi

Pälkänevesi

Rautajärvi

Sappeenjärvi

Tossanselkä, Roine

Vekuna

Vihajärvi

Ämmätsänjärvi