Nuorten virta -hanke palkittiin Pälkäneen parhaana Leader-hankkeena

kesätiimi
Hertta Raivio (vasemmalla), Erika Tuomi ja Liisa Makkonen kiersivät kesän 2022 aikana 40 tapahtumassa esittelemässä Pälkäneen vesien tilaa ja niiden hyväksi tehtävää työtä.

Nuorten virta -hanke on palkittu rahoituskauden 2014–2022 parhaana Leader-hankkeena Pälkäneellä. Valinnan tehnyt Pirkan Helmi ry:n hallitus kiitteli, että hankkeessa hyödynnettiin taitavasti eri rahoituslähteitä: Leader-rahoituksella toteutettu nuorten hanke täydensi ympäristöministeriön rahoittamaa Suvi-hanketta.

Tammikuussa 2021 käynnistetty ja syksyllä 2022 päättynyt Nuorten virta -hanke tarjosi pälkäneläisnuorille osaamista ja keinoja toimia ympäristön hyväksi sekä työelämätaitoja.

Keväällä 2021 yli 30 nuorta osallistui koulutukseen, jossa opiskeltiin vesiensuojelua, viestintää, neuvontaa ja lasten ohjaamista. Yläkoulu- ja lukioikäisistä nuorista kuusi palkattiin ohjaajiksi vesistöpajoille, joilla kaikki Pälkäneen 4.–6.-luokkalaiset tutkivat kotirannan kuntoa, vesien tilaa ja eliöstöä.

11 koulutukseen osallistunutta nuorta palkattiin kesällä 2021 viestintälähettiläiksi. He kiersivät tiiminvetäjä Olli Holmenin kanssa kesätapahtumissa kertomassa Pälkäneen vesien tilasta ja sen hyväksi tehtävästä työstä. Nuoret tekivät kuntalaisaloitteen kuivan maan matonpesupaikasta Laitikkalaan ja vesistövetoomuksen, jossa korostettiin puhtaiden vesien arvoa ja merkitystä.

Lisäksi nuoret veivät Suvi-hankkeen Instagramiin ja tuottivat sisältöä muille somekanaville ja kotisivuille.

vesistöpaja
Christian Tissari vertaa Kostian koulun oppilaiden kanssa Pakanrannasta otettua vesinäytettä rehevämpien pälkäneläisjärvien veteen.

Kolmen viestintälähettilään työraportti

Olemme oppineet tänä aikana paljon, kuten lisää tietoa vesistöistämme ja niiden voinnista, eliöistä ja rehevöitymisestä. Olemme myös kehittyneet kontakteissa ihmisiin sekä sisällön luomisessa sosiaaliseen mediaan. Olemme päässeet vaikuttamaan paljon mm. kuntalaisaloitteen muodossa.

Sosiaaliseen mediaan olemme ehtineet päivittämään tietoa tapahtumista, kuntamme suurimmista järvistä, vesistöjen kuormituksen vähentämisestä ja monista muista vesistöihin liittyvistä asioista. Olemme ottaneet haltuun Tiktokin, Instagramin, Facebookin ja nettisivumme. Myös seuraajia on saatu kerättyä lisää.

Olemme päässeet työn ohella näkemään paljon upeita kohteita vesistöjemme äärellä ja samalla myös oppineet ja informoineet muita näistä paikoista. Koemme että olemme saaneet monia ihmisiä heräämään vesiensuojeluun ja onnistuneet lisäämään tietoutta vesien tilasta ja suojelusta. Uskomme ja toivomme että työllämme tulee olemaan vaikutusta vesien hyvinvointiin juuri tietoisuuden lisäämisen avulla.”

nuoret
Aaro Ylipää, Annukka Linnainmaa ja Hertta Raivio tekivät kesällä 2021 kuntalaisaloitteen, jotta mattojen pesu Laitikkalan Kyllönjoessa loppuisi.

40 kesätapahtuman kiertue

Nuoret vesistölähettiläät havaitsivat kesän 2021 aikana, että antoisinta ja vaikuttavinta on mökkiläisten ja ranta-asukkaiden kohtaaminen kasvokkain. Kesällä 2022 Nuorten virta -hanke jalkautui entistä aktiivisemmin kesätapahtumiin. Lisäksi se isännöi kahta koulutusiltaa, joissa esiteltiin vesien tilaa, kunnostusta ja kuivakäymälöitä sekä rantojen niittoa ja vesien vieraslajeja.

Kolmihenkinen kesätiimi palkattiin koko kesäksi. Tiiminvetäjä Liisa Makkonen kiersi yhdessä Erika Tuomen ja Hertta Raivion kanssa 40 kesätapahtumassa eri puolilla Pälkänettä. Suvi-teltalla jaettiin Ranta-asukkaan opasta ja neuvottiin, miten jokainen voi osaltaan vaikuttaa siihen, että Pälkäneen vedet pysyvät puhtaina.

Heinäkuun ajan kesätiimi tuurasi kunnan ympäristönsuojelusihteeriä sinileväseurannassa. Vesinäytteet haettiin kerran viikossa Onkkaalan, Aitoon ja Luopioisten uimarannoilta.

Ensi kesän kyläkiertueelle nuoret palkataan kunnan kesätyöpankin kautta. Tiiminvetäjänä toimii Hanna Alanen. Keväällä järjestetään myös vesistöpajat kaikille 3.–5.-luokkalaisille alakoululaisille. Niiden apulaisohjaajiksi haetaan yläkouluikäisiä nuoria.

Road show
Yrityskierroksella tutustuttiin muun muassa Kolari-Specialiin Holjassa.

Yrittäjyyskasvatus kurssitarjottimelle

Ympäristö- ja yrittäjyyskasvatushankkeen käynnisti Luopioisten Yrittäjät ry. Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Sari Päätalo kiitteli palkitsemistilaisuudessa erityisesti hankkeen vetäjää Marja-Liisa Suomalaista sekä paikallisia yrittäjiä, joiden tuki mahdollisti nuorten palkkaamisen, lukion yrittäjyyskurssin ja yrityskierrokset.

Yrittäjyyden ABC-kurssilla 15 nuorta yrittäjää kertoi lukiolaisille oman tarinansa. Lisäksi nuoret kiersivät tutustumassa paikallisiin yrityksiin. Syksyn 2022 Road Showssa bussiin nousi 24 nuorta.

Lukion yrittäjyyskasvatus jatkuu myös hankkeen päätyttyä, sillä yhteiskuntaopin opettaja Juha Valtonen jalosti kurssin annista lukion kurssitarjottimelle yrittäjyyden perus- ja jatko-opintojaksot.

Luopioisten Yrittäjien käynnistämän Nuorten virta -hankkeen kumppaneina toimivat Pälkäneen Yrittäjät ry, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Pälkäneen kunta, Pälkäneen yhteiskoulu ja lukio sekä Anna Tapion koulu.

 

Nuorten virta palkinto
Sari Päätalo ja Marja-Liisa Suomalainen pokkasivat Pälkäneen parhaan Leader-hankkeen palkinnon.

Torppakylä-hanke alueen paras

Rahoituskaudella 2014–2022 Pälkäneen, Akaan, Valkeakosken ja Urjalan alueella toteutettiin 186 Leader-hanketta. Niistä parhaita palkittiin Pirkan Helmi ry:n vuosikokouksessa keskiviikkona.

Eteläisen Pirkanmaan parhaan Leader-hankkeen palkinnon sai Rautajärven Torppakylä-hanke, joka palkittiin viime vuonna myös Vuoden Leader -kylähankkeena.

Akaan hankkeista palkittiin Toijalan sataman elämyspuisto GoPark, Urjalasta Lamminharjun lähiliikuntapaikkaa kehittänyt Huhdin kyläyhdistys ja Valkeakoskelta kuula-asepelialue Säres-centerin rakentanut reserviläisyhdistys. Seudullisista hankkeista palkittiin Valkeakoski-opiston Taidekaravaani.

Torppakylä
Torppakylähankkeen Erkki Kaukonen, Anne Kärpänniemi ja Pauli Luhtajärvi palkittiin eteläisen Pirkanmaan parhaasta Leader-hankkeesta.