Ohjeita ranta-asukkaalle

Puhtaiden vesien äärellä.
Puhtaat vedet ovat Pälkäneen rikkaus. Kuva: Vera Suutari.
  • Hoida jätevesien käsittely asianmukaisesti. Lisätietoa.
  • Älä pese mattoja tai pyykkiä järvessä, sillä vesistölle haitattomia pesuaineita ei ole. Imeytä tiski- ja pesuvedet maaperään.
  • Perkaa ja huuhtele kalat kuivalla maalla, kompostoi perkuutähteet. Päästä isot petokalat takaisin järveen ylläpitämään toimivaa ravintoketjua.
  • Tee kuukausi ennen niittoa tai ruoppausta ilmoitus ELY-keskukseen. Lisätietoa.
  • Kunnioita ”rantarauhaa” ja anna lintujen pesiä rauhassa.
  • Liity kotijärvesi suojeluyhdistykseen tai tee Suvi-hankkeelle aloite sellaisen perustamisesta. LisätietoaKukkian suojeluyhdistysPitkäjärven kunnostusyhdistys.

opas

Lue Ranta-asukkaan käsikirja

LiiteSize
Ranta-asukkaan käsikirja1.21 MB
Tagit