Vesienkunnostuskurssilla suunnattiin katseet kotirantaa kauemmas

Vesien kunnostus

Suvi-hanke järjesti yhdessä Valkeakoski-opiston kanssa vesienkunnostuskurssin syksyllä 2021 ja 2022. Molemmat kurssit toteutettiin etäopetuksena, ja mukana oli lähes parikymmentä ranta-asukasta ja viljelijää.

Kurssi-iltoihin saatiin asiantuntijoita muun muassa ELY-keskuksesta, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksestä ja ProAgriasta. Lisäksi kuultiin tapausesimerkkejä järvien kunnostushankkeista. He kaikki kehottivat suuntaamaan katseen kotirantaa kauemmas: jos järven tilaa halutaan parantaa pysyvästi, toimenpiteet on tehtävä valuma-alueella, josta järvi saa vetensä ja ravinteensa.

 

Tutustu kurssien antiin:

Syksyn 2022 kurssi

 

Syksyn 2021 kurssi: