Aito Suvi ry palkittiin parhaasta Leader-hankkeesta

Tuppiojan kosteikko
Elina Sorvali suunnitteli tänä vuonna toteutettavat Tuppiojan kosteikot Kortteenpohjaan. Suunnittelija tutkii Heikki ja Jaakko Aholan kanssa peltopainanteita, joita parannetaan kosteikoiden kaivumailla.

Eteläisen Pirkanmaan Leader-toimintaryhmä Pirkan Helmi on palkinnut Aito Suvi ry:n vuoden 2023 parhaasta yleishyödyllisestä hankkeesta. Palkitussa Pälkäneen Valuvesi 1 -hankkeessa teetettiin kunnostussuunnitelmat 12 Kukkian ja Pälkäneveden kohteeseen.

Suunnitelmien avulla päästään hakemaan rahoitusta kunnostustoimiin, joilla vähennetään järviä rehevöittävää ravinnekuormitusta ja lisätään luonnon monimuotoisuutta. Viime vuonna valmistuneista suunnitelmista puolet toteutetaan tämän ja ensi vuoden aikana. Kunnostustyöt ovat jo alkaneet Kukkian Holjanlahdelle laskevalla ojalla. Sinne rakennetaan kaksitasouomaa, jonka avulla parannetaan vettymishaitoista kärsineitä peltoja ja pienennetään järveen päätyvää ravinnekuormitusta.

Syksyllä työt alkavat Kortteenpohjan Tuppiojalla. Siellä pienennetään eroosiota ja ravinnekuormitusta pohjakynnyksillä, laskeutusaltaalla ja kahdella kosteikolla.

Leader-tuella teetettävien suunnitelmien avulla päästään hakemaan rakennusta kunnostuskohteille, joilla parannetaan peltoja ja vähennetään järveä rehevöittävää ravinnekuormitusta. Kosteikoista muodostuu monimuotoisia maisema- ja luontokohteita. Kortteenpohjantien varressa 300-metrinen kosteikko rakennetaan alavalle, vettymisestä kärsivälle pellolle.

Lisäksi ELY-rahoitusta on haettu Padankosken edustalla sijaitsevan Rautianojan ja Haltianselälle laskevan Hirviniemenojan kunnostukseen. Niissä kuormitusta pienennetään kampakosteikon ja kaksitasouoman avulla. Kohteiden toteutus saattaa lykkääntyä ensi vuodelle ELY-keskuksen edellyttämien luontoselvitysten ja Natura-tarvearvioinnin vuoksi.

Suurin viime vuonna suunnitelluista kohteista sijaitsee Epaalanlahdella. Sinne laskevien ojien kuormitusta pienennetään biosuodatusaltaan, kaksitasouman ja kolmen kosteikon avulla.

 

kunnostuskohteet
Leader-rahoitus vauhdittaa vesienhoitoa Pälkäneellä. Aito Suvi ry:n ensimmäinen kunnostuskohde valmistui loppuvuodesta Pitkäjärvellä (1). Vuosien 2024 ja 2025 kunnostuskohteet Kukkialla ja Pälkänevedellä: Tuppioja (2), Rautianoja (3), Holja (4), Haltian pappila (5), Epaalanlahden kosteikot (6), Epaalanlahden biosuodatusallas (7) ja Häyläsuo (8). Vuoden 2024 aikana laaditaan kunnostussuunnitelmat Pohjalahden Kirkkolahteen (9) ja Ajoksenlahteen (10), Pyhäpohtiaan (11), Hasianlahdelle (12), Aitoon Myllyojalle (13), Haltianselän Soukkionpohjaan (14) ja Säynäjärven ojaan (15) sekä Rautajärven Sirinojalle (16). Punaisella pallolla merkityille kohteille teetettiin kunnostussuunnitelmat viime vuonna. Niiden toteuttaminen odottaa rahoituksen varmistumista.

Tekeillä kahdeksan kunnostussuunnitelmaa

Kolme vuotta sitten perustettu Aito Suvi ry toteuttaa kunnostuskohteita, joita saatiin vireille ympäristöministeriön rahoittaman Suvi-hankkeen avulla. Kunnostustoimet kohdistetaan tutkimustiedon perusteella vaikuttavimpiin kohteisiin.

Viime vuonna päättyneen Suvi-hankkeen laittoi alulle Luopioisten Säästöpankkisäätiö, koska puhtailla vesillä on suuri merkitys Pälkäneen elinvoimalle. Pirkan Helmi ry perustelee yhdistyksen palkitsemista vielä laajemmalla hyödyllä: Kokemäenjoen latvavesillä tehtävästä työstä hyötyy koko alapuolinen vesistö Itämereen saakka.

Valintaperusteissa nostetaan esiin myös yhteisöllisyys: pitkäjänteinen ja määrätietoinen työ vahvistaa paikallisten ja kausiasukkaiden sitoutumista vesienhoitoon. Lisäksi Pirkan Helmi kiittelee maanomistajalähtöistä toimintamallia, jonka ansiosta maa- ja vesialueiden omistajat on saatu mukaan työhön.

Aito Suvi ry:n sihteeri Tommi Liljedahl puolestaan kiitteli Pirkan Helmi ry:tä, jonka myöntämän Leader-rahoituksen turvin suunnitelmia on päästy tekemään ripeästi ja osa niistä on jo edennyt toteutukseen.

Yhdistys on käynnistänyt Leader-rahoituksella jo toisen suunnitteluhankkeen, jossa laaditaan kunnostussuunnitelmat kahdeksalle kohteelle Pälkänevedellä ja Kukkialla. Niitä päästään toteuttamaan tulevina vuosina, kun Aito Suvi ry saa hankittua rahoituksen.

– Säästöpankkisäätiön tuki pienentää maanomistajien rahoitusosuutta. Lisäksi yhdistys hakee rahoitusta muiltakin vesienhoitoa tukevilta säätiöiltä ja yrityksiltä.

Tähän mennessä rahoitusta on saatu Metsä Groupin luonto-ohjelmasta sekä WWF:ltä, joka myönsi Panda-palkinnon Kukkian ravinnekuormitusta pienentävään ja monimuotoisuutta edistävään työhön.

Viime vuonna Suvi-hankkeen rinnalla toiminut Nuorten virta -ympäristökasvatushanke palkittiin ohjelmakauden 2014–2022 parhaana Leader-hankkeena Pälkäneellä.

Tagit