Keräys kotijärven kunnostukseen tuottanut jo 1355 €

Pitkäjärvi
Pitkäjärven Kalalähteen kunnostustyöt alkoivat viime viikolla mittauksilla ja kaivuukorkeuksien merkitsemisellä. Kuvassa kaivuriurakoitsuja Pauli Sjöstedt (vasemmalla), KVVY Tutkimus Oy:n suunnittelija Jukka Paitula, Pitkäjärven kunnostusyhdistyksen kunniapuheenjohtaja Veikko Hoppula ja kunnostustyön valvoja Elina Sorvali.

Vesienkunnostuksen kesäkeräys on tuottanut jo 1355 €. Varoja kotijärven kunnostukseen kerättiin kesän aikana Suvi-esittelypisteillä. Keräykseen voi osallistua elokuun loppuun saakka MobilePayn avulla tai tilisiirrolla.

Kertyneet varat käytetään kunnostuskohteiden ja niiden suunnittelun omarahoitusosuuteen. Omarahoitusta tarvitaan sekä suunnittelun Leader-rahoituksessa että kunnostuksen ELY-rahoituksessa.

Kunnostustoimilla pienennetään rehevöitymistä aiheuttavaa ravinnekuormitusta. Ensimmäinen kohde on käynnissä Pitkäjärvellä, jossa Pauli Sjästedt kunnostaa Kalalähteenojan vettä pelloille padottavaa laskuojaa. Lisäksi pelto-ojan varteen rakennetaan kaksitasouoma ja metsäojan varteen pohjakynnyksiä. Niiden avulla vähennetään pellon vettymistä ja pienennetään ojia tukkivaa eroosiota.

Ensi viikolla Pirkan Helmi ry käsittelee 11 kunnostuskohteen Leader-hakemusta. 46604,80 €:n hankkeessa laaditaan kunnostussuunnitelmat 11:n Kukkian ja Pälkäneveden ojalle ja kokonaissuunnitelma Rautajärven Kantolanlahdelle.

Ensi vuodelle haetaan ELY-rahoitusta neljän kohteen toteuttamiseen. Ravinnekuormitusta pienentäviä ja monimuotoisuutta lisääviä kosteikoita rakennetaan Aitoon Myllyojalle, Holjanlahden ojille, Leppänän Rautianojalle ja Holjanlahden ojille.

MobilePay-keräyksessä voi halutessaan kohdistaa tukensa Kukkian tai Pälkäneveden kohteisiin. Pienkeräyslupa (RA/2023/116) on voimassa elokuun loppuun saakka.

 

Kesäkeräyksen MobilePay-tilit:

QrKukkia

 

QRPnevesi

 

QRAitosuvi

 

  • Voit osallistua keräykseen myös Aito Suvi ry:n pankkitilin FI14 4503 0010 6808 45 kautta. Merkitse saajaksi kotijärvesi nimi.
Tagit