Kosteikkokierros esittelee, miten järvien ravinnekuormitusta pienennetään

Rautajärven kosteikko
Perjantain 9.6. retki alkaa puolitoista vuotta sitten valmistuneelta Rautajärven kosteikolta. Sen jälkeen tutustutaan kolmeen tulevina vuosina toteutettavaan kunnostuskohteeseen Holjassa, Aitoossa ja Pitkäjärvellä.

Rautajärven kalastajien mielestä verkot eivät likaantuneet entiseen malliin, kun Myllyojan suulle valmistui kosteikko puolitoista vuotta sitten. Kosteikossa kiertävän ja viivähtävän veden hienoaines laskeutuu altaaseen, josta se ajetaan maanparannusaineeksi pellolle.

Perjantaina 9.6. kello 9–12 järjestettävällä kierroksella tutustutaan Rautajärven kosteikkoon sekä kolmeen kohteeseen, joihin suunnitellaan ravinnekuormitusta pienentäviä rakenteita. Retkellä poiketaan Holjanlahdella, Aitoon Myllyojalla ja Pitkäjärven Kalalähteenojalla. Kohteista ja niiden suunnitelmista kertovat Suvi-hankkeen edustajat, maanomistajat ja Pitkäjärvellä kunnostusyhdistyksen aktiivit.

Kokoontuminen klo 9 Luopioistentien ja Murronkulmantien risteyksessä. Kosteikkokierros tehdään kimppakyydeillä.