Kunnostuskohteiden suunnittelu käynnistyi maastopäivällä ja maanomistajatapaamisella

Rautianoja
Maanomistaja Heikki Lukkarla (oikealla) esitteli Juha-Pekka Saarelaiselle (vasemmalla) ja Marja-Liisa Suomalaiselle Padankosken Rautianojaa, jonka varrelle Watec Consulting suunnittelee kosteikon.

Suvi-hanke on saanut vireille 35 kunnostuskohdetta, joiden avulla pienennetään Kukkiaa ja Pälkänevettä rehevöittävää ravinnekuormitusta. Kohteista kolmasosaan valmistuu syksyn aikana suunnitelmat, joiden avulla voidaan hakea rahoitusta kunnostustoimiin.

Valmisteluvaiheessa on kierretty ojien varsia yhdessä maanomistajien kanssa ja tarkasteltu, mistä löytyisi paikkoja kosteikoille, joilla ravinteita saadaan kiinni ennen järveä. Monissa kohteissa on pohdittu, voitaisiinko veden tulvimista pelloille estää kaksitasouoman avulla. Maastokatselmuksissa syntyneet hahmotelmat tarkentuvat suunnitteluvaiheessa.

Tiistaina Juha-Pekka Saarelainen kiersi seitsemän kohdetta, joille suunnitelmat laatii Watec Consulting Oy. Espoolaisyrityksen toimitusjohtaja kohdisti katseet rantaa ja peltoa kauemmas.

– Jos vettä voidaan pidätellä jo metsässä, osa siitä imeytyy pohjavedeksi, eikä tulvi pelloille.

Ravinnekuormitusta pyritään pienentämään alkulähteillä. Toimet ovat tehokkaimpia, kun vettä on vähän ja ravinteita paljon. Vaikeuskerroin kasvaa, kun ravinteita yritetään saada kiinni suurista vesimassoista.

Epaalan kulttuurimaisemissa valuma-alue on suuri. Harjusta ja peltoaukealta vetensä keräävät ojat tulvivat keväisin alaville rantapelloille. Runsaslumisen talven jälkeen vettä on liikkeellä niin paljon, että se huuhtoo rinnepelloista mukaansa maata.

Rannan tuntumaan rakennettavien kosteikoiden toimintaa tehostaisi, jos vettä ei vyöryisi kerralla niin paljon. Siksi Juha-Pekka Saarelainen zoomaa karttansa vesien alkulähteille Kankaanmaalle ja Epaalaan. Löytyisikö sieltä paikkoja, joissa vesiä ja pelto-ojia tukkivaa hienoa maa-ainesta voitaisiin pidätellä?

 

Seitsemän ojan kierros ja maanomistajapalaveri

Watec Consulting suunnittelee syksyn aikana seitsemän Kukkian ja Pälkäneveden kunnostuskohdetta. Konkreettisesti työ käynnistyi tiistaina, kun Juha-Pekka Saarelainen tutustui kohteisiin ja maanomistajiin paikan päällä.

Kierros käynnistyi Padankoskelta Leppänän suulta. Kapean Harjunsalmen kainaloon laskeva oja kerää vetensä Rautian pelloilta ja metsistä. Sen kuormitusta voidaan pienentää rantalepikkoon rakennettavalla kosteikolla.

Aitoon Häyläojan ongelmat nähtiin konkreettisesti, sillä edellispäivän sateet saivat sen tulvimaan Häyläsuon ja Aitoontien väliseen koivikkoon. Myös ympäröivien peltojen painanteissa seisoi vesi.

Häyläsuon Lemmittylän puoleisessa päädyssä voisi olla riittävän kokoinen paikka kosteikolle. Lisäksi ympäristöinsinööri Saarelainen tarkasteli, voisiko vesille tehdä jotakin vielä lähempänä Kankahuven rantaa. Kosteikko voitaisiin sovittaa pienempään tilaan, jos sen toimintaa tehostettaisiin biosuodatuksella.

Epaalan ja Iharin välillä Watec Consulting laatii suunnitelmat viidelle Kelppiänselälle laskevalle ojalle.

Maanomistajapalaveri
Jouttesselän ja Kelppiänselän ojien maanomistajat kertoivat suunnittelijalle toiveitaan Iharin Myllytorpalla järjestetyssä tapaamisessa.

Lähes 47 000 euron suunnitteluhanke

Tiistaisen ojakierroksen päätteeksi järjestettiin suunnittelun käynnistyspalaveri, jossa maanomistajat esittivät kunnostustoiveitaan ja ideoitaan. Syksyllä he pääsevät tutustumaan Watec Consultingin laatimiin luonnoksiin. Lopulliset suunnitelmat valmistuvat marraskuussa.

Seitsemää kunnostuskohdetta suunnitteleva Watec Consulting on kehittänyt ratkaisuja muun muassa hulevesien käsittelyyn ja mikromuovin poistoon. Yritys on pokannut niistä Pelasta Itämeri ja Vuoden ympäristörakenne -palkinnot.

Sunnuntaina suunnittelu käynnistetään Kortteenpohjan Tuppiojalla. Työn tekee Elina Sorvali. Holjanlahteen laskevien ojien ja Rautajärven Kantolanlahden kunnostuksen suunnittelee KVVY Tutkimus Oy.

Yhteensä lähes 47 000 euron suunnitteluhankkeeseen on haettu Leader-rahoitusta. Nyt suunniteltavista kohteista ensi vuonna toteutetaan Tuppiojan, Rautianojan ja Holjan ojien kunnostus. Lisäksi marraskuussa haetaan ELY-rahoitusta Aitoon Myllyojan kosteikon rakentamiseen.

suunnittelukohteet
11 kunnostuskohteen suunnittelu Kukkialla ja Pälkänevedellä maksaa lähes 47 000 euroa. Pirkan Helmi ry puolsi suunnitteluhankkeen Leader-rahoitushakemusta tiistaina.
Tagit