Laskuojat kuntoon -kurssi tarjoaa apua ja rahoituskanavia kotijärven kunnostukseen

ojatutkimus
Ari Luoto otti huhtikuun puolivälissä vesinäytteet kaikista Pälkäneveden laskuojista. Näytteenottopäivänä ojat toivat järveä rehevöittävää fosforia 113 kertaa enemmän kuin Pälkäneen jätevedenpuhdistamo.

Suvi-vesiensuojeluhanke otti huhtikuun puolivälissä näytteet kaikilta Pälkäneveden laskuojilta. Tulokset osoittavat, että ojien mukanaan huuhtoma humus ja ravinteet ovat Pälkäneen järvien merkittävin rehevöittäjä.

Pälkäneveden laskuojat toivat vuorokaudessa mukanaan yli 4000 kilogrammaa kiintoainetta ja 15 kilogrammaa rehevyyteen vaikuttavaa fosforia. Tommolan jätevedenpuhdistamo laskee vastaavan fosforimäärän Mallasveteen 113 päivässä.

Pälkäneen vesien rehevöityminen saadaan pysäytettyä laskuojia kunnostamalla. Ojien mukanaan huuhtoma humus voidaan kierrättää pelloille maanparannusaineeksi, kun laskuojien varsille rakennetaan laskeutusaltaita ja kosteikoita.

Suvi-vesiensuojeluhanke auttaa laskuojien kunnostajia suunnittelussa sekä lupien ja rahoituksen hankkimisessa.

Vesienhoidon harkinnanvaraisten avustusten hakuaika on perinteisesti marraskuun lopussa. Suvi-hanke järjestää syksyllä yhdessä kansalaisopiston kanssa vesistönkunnostuskurssin, jossa suunnitellaan oman laskuojan tai kotijärven kunnostustoimia. Kurssilla voidaan myös laatia rahoitushakemus suunnitelman toteuttamiseen.

Laskuojat kuntoon -kurssi järjestetään 7.9. alkaen joka toinen tiistai kello 18-20. Kurssi kokoontuu vuoroin Pälkäneen yhteiskoululla (Koulutie 13, Pälkäne) ja Mikkolan Navetalla (Keskitie 5, Luopioinen). Opettajana toimii Suvi-hankkeen hankekoordinaattori Marja-Liisa Suomalainen sekä ulkopuolisia asiantuntijoita.

Kuuden illan kurssin hinta on 32 euroa. Mukaan mahtuu maksimissaan 16 osanottajaa. Ilmoittautuminen tapahtuu Valkeakoski-opiston sivujen kautta.