Pälkäneen vesiensuojeluhanke haki mallia Puruvedeltä

Pru puruvesi ry on kerännyt kymmenessä vuodessa 1550 jäsentä.
Pro Puruvesi on kerännyt kymmenessä vuodessa 1550 jäsentä.

Kangasalan ja Pälkäneen vesistöt ovat pääosin hyvässä kunnossa. Vesinäytteet luokitusta varten otetaan kuitenkin selkävesiltä.

– Jos tilanne heikkenee selkävesillä, peli on jo menetetty, sanoo Pro Puruvesi -yhdistyksen puheenjohtaja Reijo Jantunen.

Sydän-Hämeessä on havaittavissa samanlainen kehitys kuin Puruvedelläkin: kirkkaat vedet samentuvat ja rehevöityvät vähitellen. Näkösyvyys heikkenee ja kasvillisuus lisääntyy matalilla lahdilla.

Puruvedellä vesiensuojelu otettiin yhteiseksi asiaksi, sillä mökkipitäjän elää puhtaista vesistä. Jos vedet nuhraantuvat, rantakiinteistöjen arvo laskee, ja jos mökkiläiset eivät vietä yhtä paljon aikaa rannoilla, paikallisista palveluista miljoonia vuosittain.

Kymmenessä vuodessa 1550 jäsenen yhdistykseksi kasvaneen Pro Puruvesi ry:n aloitteesta järvelle laadittiin suojelusuunnitelma. Veteen päätyvän orgaanisen aineksen määrää on vähennetty muun muassa laskuojien varrelle rakennetuilla laskeutusaltailla ja kosteikoilla. FRESHABIT-hankkeen ansiosta isommista rakenteista on voitu maksaa korvausta maanomistajille.

Pälkäneellä käynnistyvä vesiensuojeluhanke on hakenut mallia Puruvedeltä. Hanke kokoaa tietoa paikallisten vesistöjen tilasta ja selvittää mahdollisuuksia valuma-alueiden vesiensuojelutoimiin. Lisäksi se tarjoaa apua kunnostuskohteiden suunnittelussa ja rahoituksen haussa.

Pälkäneen vesiensuojeluhankkeen laittaa liikkeelle Luopioisten Säästöpankkisäätiö. Alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja taloudellista kehitystä tukeva säätiö haluaa saada aikaan entistä vaikuttavampia hankkeita. Puhtaista vesistä hyötyy Pälkäneen lisäksi koko alapuolinen vesistö.

– Emme ole puuttumassa kenenkään oikeuksiin. Haluamme etsiä yhteistyössä toimia, joilla voimme auttaa vesistöjä pysymään puhtaina, säätiön toimitusjohtaja Erkki Nurmi sanoo.

Pälkäneen vesiensuojeluhankkeelle on haettu ELY-keskuksen rahoitusta. Kumppaneina toimivat Pälkäneen kunta ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys.

Pro Puruvesi ry:n puheenjohtaja Reijo Jantunen esittelee Puruvedellä 10 vuoden aikana tehtyä vesiensuojelutyötä.