Puhtaat vedet ovat tärkeitä Pälkäneen veto- ja elinvoimalle

Mika Tolvanen
Luopioisten Säästöpankkisäätiö on sitoutunut pitkäjänteisesti vesienhoitoon. Säätiö rahoittaa Suvi-hankkeen lisäksi käytännön kunnostustoimia Aito Suvi kannatusyhdistyksen kautta. Säätiön puheenjohtaja Mika Tolvanen avasi Aitoon Suvi-seminaarin.

– Kuntastrategiassa keskeinen asia on kunnan vetovoimaisuuden lisääminen, Pälkäneen kunnanhallituksen puheenjohtaja Rainer Zeitlin kiitti Suvi-seminaarin puhujia, jotka korostivat puhtaiden vesien merkitystä kunnan veto- ja elinvoimalle.

Seminaarin avannut Luopioisten Säästöpankkisäätiön puheenjohtaja Mika Tolvanen kertoi, että Suvi-hanke sai alkunsa, kun säätiössä mietittiin, miten se saisi liikkeelle entistä vaikuttavampia elinvoimaa edistäviä hankkeita.

– Seudun poikki kulkiessa tai sinisiä karttoja silmäillessä on helppo havaita Pälkäneen vahvuus, Tolvanen sanoi.

Aito Säästöpankin omistajasäätiö edistää elinvoimaa kanavoimalla pankin tuottoa sen juurille. Säätiö on sitoutunut pitkäjänteiseen vesienhoitotyöhön, koska puhtaat vedet ovat tärkeä vetovoimatekijä sekä asukkaille että kesäasukkaille.

Tolvanen sanoi olevansa tyytyväinen Suvi-hankkeen käynnistysvaiheen saavutuksiin. Puolessatoista vuodessa on kerätty runsaasti tutkimustietoa, jonka ansiosta tiedetään, mitä pitää tehdä ja missä.

– Pälkäneen malli tarjoaa säätiölle luotettavan tavan tukea vaikuttavia kunnostushankkeita, Tolvanen kiitteli paikallismallia, joka tarjoaa vesienkunnostajille apua byrokratiassa ja rahoituksessa.

 

Reijo Syrjäläinen
Puhtaat ja kalaisat vedet toivat Reijo Syrjäläisen Luopioisiin. – Vesi on tärkeä vetovoimatekijä, ja siitä on pidettävä huolta, Aito Suvi kannatusyhdistyksen puheenjohtaja sanoi.

 

Kannatusyhdistys takaa jatkuvuuden

Vesien kunnostus on pitkäjänteistä työtä, joka ei tule valmiiksi hankkeen ja jatkohankkeen aikana. Siksi työn jatkajaksi on perustettu Aito Suvi kannatusyhdistys, jolle vetovastuu siirtyy hankkeiden jälkeen. Siihen saakka yhdistys tukee kunnostustoimia rahallisesti ja toimii tarvittaessa niiden hakijana.

Suvi-seminaarin päättänyt kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Reijo Syrjäläinen siteerasi Suomen ympäristökeskuksen tutkija Seppo Knuuttilaa, jonka mukaan Suomen järvien keskeisin ongelma on nuhjaantuminen.

– Se tarkoittaa laskuojien tuomaa kiintoainesmassaa ja ravinteita. Tämä on havaittu myös meidän tutkimuksissamme, ja siihen haemme ratkaisuja. Työ on hyvällä alulla, sillä 25 maanomistajaa on kiinnostunut kunnostustoimista, Syrjäläinen kiitteli.

Hän sanoi itse olevansa esimerkki järvien vetovoimasta, sillä hänet toivat Luopioisiin puhtaat ja kalaisat vedet.

– Vesi on tärkeä vetovoimatekijä, ja siitä on pidettävä huolta.

 

 

  • Katso videotallenne Suvi-seminaarista. Mika Tolvasen avaussanat kohdassa 03:00 ja Reijo Syrjäläisen päätössanat kohdassa 2:46:30.
Tagit