Suvi-hanke tukee upeiden vesistöjemme säilymistä

Rautajärven kosteikko
Rautajärven kosteikko

Luopioisten Säästöpankkisäätiö käynnisti alkuvuodesta vesistöihin liittyvän pilottihankkeen Pälkäneellä.

– Haluamme tukea alueemme elinvoimaisuutta ja yhteiskunnallisesti tärkeää asiaa. Suvi-hankkeella kokoamme eri tahoja pitämään huolta upeista vesistöistämme, Luopioisten Säästöpankkisäätiön toimitusjohtaja Erkki Nurmi kertoo.

Hankkeen kumppaneina toimivat Pälkäneen kunta ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys. Sille on haettu rahoitusta Pirkanmaan ELY-keskukselta.

 

Kirkkaat vedet eivät ole itsestäänselvyys

Sydän-Hämeen vesistöt ovat kirkkaita latvavesiä, jotka houkuttelevat rannoilleen paikallisten asukkaiden lisäksi tuhansittain vapaa-ajan asukkaita. Pälkäneen alueella on 4200 kesäasuntoa.

Puhtaiden järvien rannoilla kesäasuntojen ja tonttien kysyntä on kovempaa kuin muualla. Tämä pitää myös hintatason korkeampana. Veden värin tummuminen ja vesistöjen nuhraantuminen ovat valtakunnallisia ilmiöitä, jotka ovat riesana myös Pälkäneellä. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat rankkasateet ja lumettomat talvet pahentavat asiaa, minkä vuoksi toimenpiteitä tarvitaan täälläkin.

– Maa- ja metsätaloudessa on jo pitkään tehty ansiokasta vesiensuojelutyötä. Tätä kehitystä Suvi-hanke haluaa olla osaltaan tukemassa, Erkki Nurmi painottaa.

Suvi-hanke on ensisijaisesti viestintä- ja verkostoitumishanke.

– Luopioisten Säästöpankkisäätiö kumppaneineen kutsuu mukaan yhteistyöhön kaikkia vesistöjen tilasta kiinnostuneita tahoja: maanomistajia, tuottajia, vesialueiden omistajia, ranta-asukkaita, kalastajia ja muita paikallisia toimijoita, Erkki Nurmi kertoo.

Hanke kokoaa myös tietoa paikallisten vesistöjen tilasta ja selvittää mahdollisuuksia valuma-alueiden vesiensuojelutoimiin. Tarvittaessa hanke auttaa paikallisten kunnostuskohteiden suunnittelussa ja rahoituksen haussa.

– Emme ole puuttumassa kenenkään oikeuksiin. Haluamme etsiä yhteistyössä toimia, joilla voimme auttaa vesistöjä pysymään puhtaina.

 

Rautajärven kosteikko suunnannäyttäjänä

Kyynärön- ja Ämmätsänjärvistä Kukkiaan laskevaan Myllyojaan on rakentumassa vajaan hehtaarin kokoinen kosteikko kuluvan vuoden aikana.

– Haluan parantaa alueen kesäasukkaiden viihtyvyyttä ja sitä kautta alueen elinvoimaisuutta, maanomistaja Jarmo Oesch kertoo.

Myös oma mökki Rautajärvenlahden rannalla sekä pr-syyt vaikuttivat taustalla, kun Oesch lähti mukaan Vanajavesikeskuksen FresHabit -hankkeeseen.

Suunnittelutyö käynnistyi neljä vuotta sitten. Rakennustyöt pääsevät käyntiin vasta tänä vuonna, sillä vesistöksi luettavan Myllyojan lupaprosessi otti aikansa. Kosteikko sijoittuu noin kilometrin päähän ojan luusuasta.

– Paikka oli hyvä ja maankäytöllisesti tarkoituksenmukainen, kosteikon toteutusta itse urakoiva Oesch sanoo.

Vaikka suunnittelu- ja lupaprosessi veivät aikaa, hän pitää kokemusta positiivisena.

– Haluan rohkaista muitakin ajattelemaan vesiensuojelua, sillä osallistuminen lisää myönteistä suhtautumista meihin maanomistajiin.

Kiukaan henki -videon kuvaus ja editointi: Pyry Vaismaa.
LiiteSize
Suvi -hankesuunnitelma157.93 KB