Suvi-hankkeelle varmistui ministeriön rahoitus

vesiensuojelun tehostamisohjelma
Suvi-vesiensuojeluhanke saa ympäristöministeriön rahoitusta Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

Suvi-vesiensuojeluhankkeen ensimmäisen vuoden rahoitus on varmistunut, sillä se on hyväksytty vesiensuojelun tehostamisohjelmaan. Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma pyrkii parantamaan Itämeren ja sisävesien tilaa. Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä.

Suvi-vesiensuojeluhankkeen tavoitteena on pysäyttää Pälkäneen vesien rehevöityminen. Hankkeen avulla nostetaan Pälkäneen vesien arvoa alueen elinvoimaisuuden lähtökohtana ja lisätään eri toimijoiden yhteisöllisyyttä yhteisen vesiensuojelutyön avulla.

Ympäristöministeriön avustuksen turvin luodaan alueellinen vesienhoitosuunnitelma sekä vapaaehtoisverkosto, jotka mahdollistavat pitkäjänteisen vesienhoitotyön. Lisäksi avustusta käytetään vesinäytteisiin ja niihin liittyviin asiantuntijapalveluihin sekä monikanavaiseen viestintään ja tiedottamiseen.

Luopioisten Säästöpankkisäätiö käynnisti Suvi-vesiensuojeluhankkeen alkuvuodesta. Ennen rahoituspäätöstä on toimittu säätiön rahoituksen turvin. Alkuvuoden aikana on muun muassa tehty vesistötutkimuksia ja järjestetty ensimmäisiä koulutustilaisuuksia. Koronarajoitusten vuoksi tapahtumat on toteutettu etänä.

Säästöpankkisäätiön tuen lisäksi hankkeen omarahoitusosuutta kerätään talkootyöllä. Ympäristöministeriön rahoittama hanke jatkuu maaliskuun 2022 loppuun saakka. Ensimmäisen vuoden aikana pyritään saamaan liikkeelle ensimmäiset kosteikko- ja laskeutusallashankkeet, jotka vähentävät järviin päätyvää humusta ja kiintoainesta. Suvi-vesiensuojeluhanke auttaa laskuojien kunnostajia suunnittelussa ja rahoituskanavien hakemisessa.

Ministeriön rahoittaman käynnistysvaiheen jälkeen vesienhoitotyön jatkuvuus turvataan jatkohankkeiden ja Aito Suvi kannatusyhdistys ry:n avulla. Toukokuun taitteessa perustettu kannatusyhdistys toimii pysyvänä yhteistyöfoorumina, jonka toimintaan ovat kaikki tervetulleita.

Vesiensuojelun tehostamisohjelman avulla pyritään parantamaan sisävesien ja Itämeren tilaa.
Tagit