Suvi-seminaari keskittyy 15.6. Kukkian muutoksiin

Kirsi Kuoppamäki
KVVY:n tutkija Kirsi Kuoppamäki kertoo Suvi-seminaarissa Kukkian vedenlaadun ja vedenkorkeuden muutoksista sekä vieraslajeista.

Kukkian suojeluyhdistys ja Aito Suvi ry järjestävät lauantaina 15.6. Suvi-seminaarin. Luopioisten seuratalolla kuullaan kello 11–15 seitsemän asiantuntijapuheenvuoroa, joissa käsitellään muun muassa Kukkian historiaa, vedenlaadun, vedenkorkeuden, vieraslajien ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia muutoksia Kukkialla sekä keinoja, joilla Natura-järvi pidetään kirkkaana.


 

Kukkian asiantuntijat

Suvi-seminaarin asiantuntijoista Seppo Rekolainen ja Raimo Virkkala ovat Kukkian kesäasukkaita.

Rekolainen kertoo, miten ilmastonmuutos vaikuttaa Kukkialla. Maatalouden vesistövaikutuksista väitellyt Rekolainen toimi 1980-luvun alusta alkaen Suomen ympäristökeskuksessa vesiensuojelun johtotehtävissä. Hän eläköityi Maa- ja metsätalousministeriöstä kansainvälisen vesiyhteistyön päällikön tehtävistä. Rekolainen on toiminut kymmenen vuoden ajan vesiasioiden asiantuntijajäsenenä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Raimo Virkkala esittelee seminaarissa Kukkian linnustoa ja sen muutoksia. Kukkia on kansainvälisesti arvokas lintualue. Monipuolinen lajisto perustuu rikkonaiseen rantaviivaan ja mataliin lahtiin. Ravinnekuormituksen aiheuttama rehevöityminen ja samentuminen on muuttanut lintukantoja. Vuosikymmenten ajan Kukkian linnuston muutoksia tutkinut Raimo Virkkala on havainnut etenkin sorsalintukantojen pienentyneen. Siihen saattaa vaikuttaa myös pikkukalojen lisääntyminen. Ne syövät samoja selkärangattomia kuin sorsalinnut.

Raimo Virkkala toimii johtavana tutkijana Suomen ympäristökeskuksen biodiversiteettikeskuksessa.

 

Thomas Penttilä Seppo Rekolainen
Thomas Penttilä (vasemmalla) kertoo seminaarissa Kukkian historiasta ja Seppo Rekolainen ilmastonmuutoksen vaikutuksista Kukkiaan.

 

Uutta tietoa vedenkorkeudesta

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen tutkija Kirsi Kuoppamäki on perehtynyt Kukkian tilaan laatiessaan tutkimusraportteja Suvi-hankkeelle. Suvi-seminaarissa hän kertoo vedenlaadun ja -korkeuden muutoksista sekä kohti Kukkiaa leviävistä vieraslajeista.

Vedenkorkeus puhuttaa Kukkian etenkin matalan veden aikaan loppukesästä. Kukkian suojeluyhdistys on jo pitkään etsinyt keinoja, jolla alivedenpintoja voitaisiin nostaa. Kuoppamäki on laatinut suojeluyhdistykselle selvityksen Kukkianvirran kunnostuksen vaikutuksista vedenkorkeuksiin.


 

Kunnostustoimet käynnistyvät

Aito Suvi ry toteuttaa tänä ja ensi vuonna ensimmäiset kunnostuskohteet Kukkialla. Niiden avulla vähennetään järveä rehevöittävää ravinnekuormitusta.

Kortteenpohjan Tuppiojalle rakennetaan kaksi kosteikkoa, metsäallas sekä virtausta ja ravinnekuormitusta hidastavia pohjapatoja. Padankosken edustalle Rautianojalle tehdään kampakosteikko. Holjan Myllyojalla ja Haltianselän Hirviniemenojalla kuormitusta pienennetään kaksitasouoman avulla.

Aito Suvi ry:n sihteeri Tommi Liljedahl kertoo seminaarissa kunnostustoimista sekä ranta-asukkaan keinoista vaikuttaa järven tilaan. Kukkian suojeluyhdistyksen ja Aito Suvi ry:n hallituksen jäsen Terttu Salmela esittelee, miten Rautajärven Kantolanlahdella tartuttiin toimeen. Aitoon kalastuskunnan puheenjohtaja ja Aito Suvi ry:n hallituksen jäsen Thomas Penttilä tarjoaa Kukkian muutoksille historiallista perspektiiviä kertomalla järven pitkäaikaisesta kehityksestä.

Nuorten ajatuksia vesienhoidosta esittelee Pälkäneen nuorisovaltuuston jäsen Mico Ståhl.

Tommi
Aito Suvi ry toteuttaa Kukkialla tänä ja ensi vuonna neljä kunnostuskohdetta, joilla pienennetään järveä rehevöittävää ravinnekuormitusta sekä lisätään luonnon monimuotoisuutta. Yhdistyksen sihteeri Tommi Liljedahl kertoo seminaarissa kunnostuksesta sekä ranta-asukkaiden keinoista parantaa järven tilaa.


 


 

Suvi-seminaari la 15.6.2024 

Klo 10.30–15.30 Luopioisten seuratalolla (Seuratie 1, 36760 Luopioinen)
Avoin ja maksuton luento- ja keskustelutilaisuus Kukkian tilasta.
 

Ohjelma

10.30 alkaen mahdollisuus tutustua näyttelyyn ”Vesienhoito Pälkäneellä”

11.00 Luento-ohjelman avaus (seminaarin järjestäjät Kukkian suojeluyhdistys ry ja Aito Suvi ry)

11.05 Kukkia muutoksen tilassa – järven historiaa: Thomas Penttilä, Aito Suvi ry, Aitoon kalastuskunnan pj

11.35 Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Kukkiaan? Seppo Rekolainen, maa- ja metsätalousministeriö (eläkkeellä)

12.05 Kukkian linnusto ja sen muutokset: Raimo Virkkala, Suomen ympäristökeskus SYKE

12.35 Tauko ja näyttelyyn tutustuminen. Tarjolla kahvia ja välipalaa.

13.00 Kukkian vedenlaadun ja vedenkorkeuden muutokset ja vieraslajit: Kirsi Kuoppamäki, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys KVVY

13.30 Nuorten ajatuksia vesienhoidosta: Mico Ståhl, Pälkäneen nuorisovaltuusto

13.40 Miten Kukkian rehevöitymistä voidaan estää? Tommi Liljedahl, Aito Suvi ry

14.10 Kantolanlahden kunnostamisen käynnistys esimerkkinä: Terttu Salmela, Kukkian suojeluyhdistys ry, Aito Suvi ry

14.30 Loppukeskustelu

LiiteSize
Suvi-seminaarin ohjelma3.98 MB