Syyssateet nostavat järvien pintoja edelleen

Kukkian pinnankorkeus
Kukkian pinnankorkeus on noussut lokakuussa lähes kymmenellä senttimetrillä. Vesi on ajankohdan keskiarvoa (harmaa viiva) korkeammalla, ja sen ennustetaan vielä nousevan, koska vettä on tullut niin paljon.

Syksyn runsaat sateet ovat nostaneet pienten järvien pinnat lähes kevään tulvakorkeuksiin. Myös suurissa järvissä pinnankorkeus jatkaa nousuaan.

Kukkian ja Mallasveden pinnat ovat nousseet syyskuusta noin kymmenellä senttimetrillä, vaikka yleensä ne laskevat lokakuun lopulle saakka. Vettä on tullut niin paljon, että Kukkian pinnan ennustetaan nousevan vielä muutamalla sentillä ja Mallasveden pinnan lähes kymmenellä sentillä. Marraskuun alussa pintojen ennakoidaan olevan jopa 30 senttimetriä ajankohdan keskiarvolukemia korkeammalla.

Ravinnehuuhtoumien kannalta runsaat sateet ajoittuivat hankalaan aikaan: pellot eivät enää ole kasvipeitteisiä, joten järviä rehevöittävät ravinteet huuhtoutuvat helpommin. Toisaalta vetiset olot ovat pakottaneet jättämään monet pellot kyntämättä.