Vastaa vesikyselyyn – Hanna Alanen tekee opinnäytetyön Pälkäneen vesienhoidosta

Hanna Alanen
Hanna Alanen tekee opinnäyteyönsä paikallisten ja kausiasukkaiden osallistumishalukkuudesta Pälkäneen järvien hoitoon.

Meillä opinnäytetyön tulee pohjautua työelämän todelliseen tarpeeseen ja halusin sen olevan hyödyllinen myös Pälkäneelle, Humanistisessa ammattikorkeakoulussa opiskeleva Hanna Alanen kertoo.

Hänen tavoitteenaan on suorittaa yhteisöpedagogin ammattitutkinto keväällä 2023.

Olen koko ikäni toiminut erilaisten ryhmien parissa ja tutkinnon avulla parannan työllistymismahdollisuuksiani.

Pälkäneelle vuonna 2019 muuttanut Alanen on kotiutunut hyvin harrastustensa eli retkeilyn, käsitöiden ja yhdistystoiminnan kautta. Hän on jo aktiivinen toimija monissa pälkäneläisissä yhdistyksissä ja verkostoissa.

Vesienhoidosta tuli opinnäytetyön viitekehys, kun Alanen etsiskeli aihetta ääneen Suvi-hankkeen aktiivien kuullen. Yhteyksiä eri tahoihin oli syntynyt syventävässä työharjoittelussa yrittäjäyhdistysten käynnistämässä Yhteinen Pälkäne -hankkeessa.

 

Yhteisöpedagogin osaaminen vesienhoidon tukena

Vaikka vesienhoito ei lähtökohtaisesti ole yhteisöpedagogin toimialaa, ihmisten osallistaminen yhteisvastuullisesti liittyy siihen hyvin olennaisesti, Hanna Alanen sanoo.

Syksyn mittaan Suvi-hankkeen toimintaan tutustuessaan hän on ymmärtänyt, että vesienhoitoon tarvitaan laajaa osallistumista.

Tämä luo myönteisen asenneilmapiirin ja yhteisen tahtotilan sekä vahvistaa kunnostustoimissa tarvittavaa omarahoituspohjaa.

Opinnäytetyönsä teoriapohjaksi Alanen hakee malliesimerkkejä muista vapaaehtoisuuteen ja varainhankintaan tähtäävistä hankkeista. Yksi esimerkki tulee olemaan Pidä Saaristo Siistinä ry. Menetelminä ovat verkkokysely, haastattelut sekä osallistuva havainnointi.

Avainsanoja ovat kansalaisaktiivisuus, toimivan yhteisön edellytykset, tulevaisuusajattelu sekä tietoisuuden kehittyminen ja sen vaikutus toimintaan.

 

Verkkokyselyyn toivotaan paljon vastauksia

Hanna Alasen opinnäytetyössä vastaukset kerätään nimettöminä. Tämän toivotaan madaltavan kynnystä osallistua kyselyyn.

Vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia. Toivottavasti mahdollisimman moni vastaa, jotta saan riittävästi aineistoa opinnäytetyön tekemiseen.

Kyselyn tarkoituksena on tiedon keruun lisäksi havahduttaa toimintaan.

On tärkeää saada laaja joukko ihmisiä mukaan toimimaan yhteisen elinympäristömme puolesta. Yhdessä voimme onnistua ja säilyttää puhtaat vesistöt myös jälkipolville.

Opinnäytetyössä käytettävät vastaukset tulee täyttää vuoden 2022 loppuun mennessä. Opinnäytetyö valmistuu helmikuussa. Verkkokysely pysyy kuitenkin avoimena kesän 2023 ajan, jolloin Suvi-hanke kerää lisää tietoa.

 

  • Lisätietoja kyselystä ja tutkimuksesta: Hanna Alanen, hanna [dot] alanen [at] humak [dot] fi (hanna[dot]alanen[at]humak[dot]fi) tai 044 3634 751.