Vesienkunnostuksen omarahoitusosuutta koossa jo lähes 100 000 € – keräys jatkuu elokuun loppuun

suunnitelmat
Pitkäjärven Kalalähteenojalle (punainen pallo) rakennetaan syksyn aikana kaksitasouoma ja pohjapatoja, jotka hillitsevät eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista. Aitoon Myllyojan (vihreä) kunnostussuunnitelmat ovat valmiit ja syksyn aikana 11 Pälkäneveden ja Kukkian kohteelle (keltaiset pallot) laaditaan suunnitelmat, joiden valmistuttua kunnostustoimiin päästään hakemaan rahoitusta.

Pälkäneen järvien ravinnekuormitusta ja rehevöitymistä hillitsevät kunnostustoimet ovat käynnistymässä. Työt Pitkäjärvellä alkavat elokuun puolivälissä ja seuraavien 11 kohteen suunnittelijat on valittu.

Kukkialla kosteikoita ja muita vesienhallintarakenteita suunnitellaan syksyn aikana Kortteenpohjan Tuppiojalle, kolmelle Holjanlahdelle laskevalle ojalle sekä Leppänään laskevalle Rautianojalle.

Pälkänevedellä suunnitteluun tulee viisi Kelppiänselälle laskevaa ojaa sekä Aitoon Kankahuvenlahdelle laskeva Häyläoja.

Lisäksi Rautajärven Kantolanlahdelle laaditaan laajempi valuma-alueen yleissuunnitelma.

Reilun 46 000 euron suunnitteluhankkeeseen on haettu 80-prosenttista Leader-rahoitusta. Suunnitelmien valmistuttua kohteiden toteutukseen päästään hakemaan ELY:n rahoitusta, joka kattaa yleensä puolet kustannuksista. Ensi vuonna on tarkoitus rakentaa ainakin Aitoon Myllyojan, Kortteenpohjan Tuppiojan, Holjanlahden ja Rautianojan kosteikot.

Loppuvuoden aikana rahoitusta haetaan toiselle suunnitteluhankkeelle, johon niputetaan käynnistysvalmiudessa olevia kohteita Pälkänevedeltä ja Kukkialta. Kaikkiaan vireillä on reilut 30 kohdetta.

Luopioisten Säästöpankkisäätiö on avustanut kohteiden suunnittelua ja toteutusta 45 000 eurolla. Kukkian kohteiden toteutusta helpottaa Metsä Groupin luonto-ohjelmasta saatava reilun 42 000 euron avustus ja WWF:n 10 000 euron Panda-palkinto.

Lisäksi kesän keräyskampanja on tuottanut lähes 1000 euroa. Varoja kotijärven kunnostukseen on kerätty Suvi-kesäkiertueella.

 

Osallistu kotijärvesi kunnostukseen

Pienkeräyslupa (RA/2023/116) on voimassa elokuun loppuun saakka. Kertyneet varat käytetään kunnostustoimien ja niiden suunnittelun omarahoitusosuuteen.

 

MobilePay-tilit:

QrKukkia

 

QRPnevesi

 

QRAitosuvi

 

  • Voit osallistua keräykseen myös Aito Suvi ry:n pankkitilin FI14 4503 0010 6808 45 kautta. Merkitse saajaksi kotijärvesi nimi.
Tagit