Ympäristökasvatus­hanke innostaa nuoria mukaan vesiensuojelutyöhön

Lapsia Pälkänevedellä
Kuva: Otto Blomqvist, Fantasy Fishing

Keväällä 2021 käynnistyvä ympäristökasvatushanke innostaa lapsia ja nuoria mukaan vesiensuojelutyöhön. Hanke kouluttaa pälkäneläisnuorista vesiensuojelulähettiläitä ja koululaisten vesistöpajan ohjaajia.

Vesiensuojelulähettiläät kertovat yhdessä paikallisten asiantuntijoiden kanssa Pälkäneen vesistöjen tilasta ja suojelusta muun muassa yleisötapahtumissa ja somekanavien kautta.

Alakoululaisille suunnatuissa vesistöpajoissa kurkistetaan pinnan alle, tutkitaan pohjaeliöitä ja kasvillisuutta sekä mitataan vesien näkösyvyyttä, happamuutta ja lämpötilaa. Yhdessä asiantuntijoiden kanssa pohditaan, mikä vesistöä kuormittaa ja miten sen tilaa voisi parantaa.

Ympäristökasvatushanke tekee tiivistä yhteistyötä vesiensuojeluhankkeen kanssa ja laajentaa sitä lasten ja nuorten suuntaan. Ympäristökasvatuksen lisäksi nuorille tarjotaan myös yrittäjyys- ja viestintäkasvatusta: kesätyötilaisuuksia, työelämässä tarvittavia valmiuksia ja viestintätaitoja.

Hankkeen hakijana toimii Luopioisten Yrittäjät ry. Lisäksi mukana ovat Pälkäneen Yrittäjät ry, Pälkäneen 4H-yhdistys, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Pälkäneen kunta, Pälkäneen yhteiskoulu ja lukio sekä Anna Tapion koulu. Hankkeen yhteyshenkilönä toimii ympäristöasiantuntija Marja-Liisa Suomalainen.

Vesistöpaja
Vesistöpajalla muun muassa tutkitaan pohjaeliöstöä ja -kasvillisuutta. Kuva: Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.