Maanomistajat näyttävät mallia vesiensuojelussa: Pälkäneveden ja Kukkian rannoilla kiinnostusta 25 kunnostuskohteeseen

Isäntien aamukahvit Rautahovissa
Thomas Penttilä esitteli maatalousyrittäjille Pälkäneen mallia. Se tarjoaa apua ja rahoitusta kunnostustoimiin, joista on hyötyä niin pelloille kuin vesillekin.

Tuoreet tutkimustulokset ja mallinnukset osoittavat, että Pälkäneveteen päätyy ravinteita puolitoistakertaisesti järven sietokykyyn verrattuna. Rehevöitymiskehitystä on havaittavissa etenkin Jouttesselällä, jonka laskuojat tuovat suuren osan järven ravinteista.

Myös Kukkian ravinnemäärät ovat kasvussa, mutta järvi ei ole rehevöitymässä, vaan nuhrautumassa. Vielä 1970-luvulla järvellä mitattiin jopa kymmenen metrin näkösyvyyksiä. Viime vuosien mittauksissa näkösyvyys on ollut enää 2–4 metriä.

Suvi-hanke esitteli maaliskuun alussa maatalousyrittäjille tuoreita tutkimustuloksia ja mallinnuksia, joiden perusteella tiedetään, mitä rannoilla ja laskuojien varsilla pitää tehdä, jotta järveen päätyvien ravinteiden määrä vähenee.

Maanomistajille on tarjolla monen kanavan kautta rahoitusta kunnostustoimiin ja niiden suunnitteluun. Rahoitus vaatii kuitenkin paljon paperityötä ja omarahoitusosuutta. ”Pälkäneen malli” tarjoaa asiantuntija-apua hakemus- ja rahoitusbyrokratiaan sekä rahoitusta vesien kannalta vaikuttaviin kohteisiin.

 

Kannatusyhdistys hankkeen tukena

”Isäntien aamukahvit” keräsivät lähes 40 tuottajaa, joiden maat ovat Pälkäneveden ja Kukkian ympärillä. Nuijalla ja Rautahovissa järjestetyissä tilaisuuksissa löytyi kiinnostusta 25 kunnostuskohteen suunnitteluun. Määrä ylitti kaikki odotukset.

Käsissä on myönteinen ongelma: hankkeen rahkeet ja budjetti eivät riitä kaikkien kohteiden samanaikaiseen toteuttamiseen. Hankkeen tueksi perustettu Aito Suvi kannatusyhdistys on hakenut Luopioisten säästöpankkisäätiöltä vesienhoitoon lisärahoitusta, jotta liikkeelle saadaan suurempi määrä kunnostustoimia.

Mukaan ilmoittautuneissa kohteissa tehdään kevään ja alkukesän aikana maastokatselmukset, joiden yhteydessä sovitaan jatkotoimista. Ensimmäisenä vauhtiin pyritään saamaan vesien kannalta vaikuttavimmat kohteet. Esimerkiksi Pälkänevedellä niistä jo puolet on työn alla.

 

Tutkimustuloksia ja kunnostustoimia esitellään Suvi-seminaarissa

Tuoreita tutkimustuloksia ja mallinnuksia sekä hyvään vauhtiin saatuja kunnostustoimia esitellään tiistaina 5.4. Aitoon Honkalan Suvi-seminaarissa. Tilaisuudessa tutustutaan myös suunnitelmaan, joka linjaa tulevien vuosien vesienhoitoa Pälkäneellä.

Maksuttoman ja kaikille avoimen Suvi-seminaarin anti on suunnattu ennen kaikkea maanomistajille ja ranta-asukkaille. Asiantuntijoina toimivat muun muassa MTK:n vesiensuojelun asiantuntija Airi Kulmala sekä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen tutkija Kirsi Kuoppamäki ja hankejohtaja Janne Pulkka.

Janne Pulkka
Janne Pulkka esitteli keinoja, joilla arvokkaat ravinteet pysyvät pelloilla kasvien käytössä.