Vesien tila vaikuttaa eniten rantojen houkuttelevuuteen

rannan kunto
Vesistökyselyyn vastanneet arvioivat mökki- tai lähiuimarannan kuntoa asteikolla 1–5. Kartalla esitettynä arviot kertovat, että tyytyväisimpiä vesien tilaan ollaan saarissa.

Suvi-vesiensuojeluhankkeen viimekesäisen vesistökyselyn mukaan vesien tila ja ympäröivä luonto vaikuttavat eniten rantojen houkuttelevuuteen.

vesikysely
Eniten rannan houkuttelevuutta lisäävät vesien tila ja ympäröivä luonto. Rantojen tiivis rakentaminen sen sijaan vähentää houkuttelevuutta.

Puhtailla vesillä on suuri merkitys Pälkäneen elinvoimalle. Vapaa-ajan asukkaat viettävät mökeillä keskimäärin 79 vuorokautta ja tuovat elinkeinoelämään noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Jos esimerkiksi sinileväkukinnot vievät parhaaseen loma-aikaan mökkiläiset rannoilta kahdeksi viikoksi, mökkikausi lyhenee kuudenneksella ja paikallisiin palveluihin syntyy noin kolmen ja puolen miljoonan euron lovi.

Vesistökyselyyn vastasi lähes 170 Pälkäneen vesien äärellä asustavaa tai lomailevaa. He muun muassa arvioivat, missä kunnossa oma mökki- tai uimaranta on. Kyselyn perusteella tyytyväisimpiä vesien tilaan ollaan saarissa. Ne sijaitsevat selkävesillä, jossa rehevöitymisen vaikutukset näkyvät hitaammin kuin matalilla rannoilla.

Vesistökyselyn antia hyödynnetään parhaillaan laadittavassa Pälkäneen vesienhoitosuunnitelmassa sekä siihen liittyvässä toimenpideohjelmassa, jotka ohjaavat tulevien vuosien vesienhoitotyötä.