Viljelijöiden joulupuuroilla kuullaan vesienkunnostushankkeista ja maan kasvukunnosta

rakennekalkki
Pasi Mattila levitti viime kesänä peltoihin rakennekalkkia, joka parantaa maan rakennetta savimailla.

Suvi-hanke tarjoaa maanantaina 12.12. kello 9.30 Aitoon Honkalan alakerrassa joulupuurot viljelijöille. Yhdessä Pälkäneen ja Luopioisten MTK:n kanssa järjestettävässä tilaisuudessa kuullaan Pälkäneen vesienkunnostushankkeiden tilanteesta ja edistämisestä. Lisäksi Lauri Lehtilä ProAgria Etelä-Suomesta kertoo maan kasvukunnosta sekä CAP27-suunnitelman mahdollisuuksista tähän liittyen.

Pälkäneen järvien äärellä on vireillä 22 kunnostushanketta, joiden avulla vähennetään vesiin päätyvien ravinteiden määrää. Ensimmäisenä liikkeelle päästään Pitkäjärven Kalalähteenojalla, jonka kunnostukseen haetaan rahoitusta ensi vuodelle. Ojan varteen rakennetaan pohjakynnyksiä, jotka hillitsevät veden virtausta ja vähentävät maa-aineksen kulkeutumista järveen. Lisäksi järven pohjoispäädyn rantapelloille rakennetaan kaksitasouoma, jonka ansiosta vedet eivät tulvi pelloille.

Myös Aitoon Myllyojan kunnostussuunnitelma on valmistumassa. Ojan tuomien ravinteiden määrää vähennetään kaksitasoumalla ja rantaan rakennettavalla kosteikolla.

Uusia kunnostuskohteita on viritelty maastokatselmuksissa, joissa on tutustuttu vesien vaivaamiin peltoihin Kukkian ja Pälkäneveden ympärillä. Maastokäynnin, mittauksien ja karttatarkastelun avulla laaditaan esisuunnitelmat ja päätetään suunnittelun käynnistämisestä. Tavoitteena on, että keväällä avautuvaan Leader-rahoitushakuun saadaan Pälkäneeltä toistakymmentä kunnostussuunnitelmaa.

Tehokkaimmin järvien ravinnekuormitus pienenee, kun ravinteet pysyvät pellossa. Siihen vaikuttaa ojituksen lisäksi maan kasvukunto, josta Honkalan aamupuuroilla kertoo Lauri Lehtilä ProAgria Etelä-Suomesta. Puuron ja kahvin keittoa helpottaa ennakkoilmoittautuminen osoitteeseen aito [dot] suvi [at] gmail [dot] com (aito[dot]suvi[at]gmail[dot]com)