Ajankohtaista

Suvi-koulutus

Vihavuosi
Vihavuosi

Suvi-hanke järjestää verkoistoitumis- ja koulutustilaisuuksia, joissa asiantuntijat kertovat Pälkäneen vesien tilasta sekä vesiensuojelutoimista.

 

ke 8.3. klo 9–11 viljelijöiden aamukahvit Nuijalla (Onkkaalantie 102, Pälkäne). Maanviljelijä, Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Tuomas Mattila kertoo pellon kasvukunnosta, vesitaloudesta sekä eroosion ja tiivistymisen ehkäisystä.

 

Suvi -tapahtumat

Lapsia Pälkänevedellä
Lapsia Pälkänevedellä. Kuva: Otto Blomqvist, Fantasy Fishing.

Pälkäneen vesiensuojeluhanke Suvi kertoo vesien tilasta ja kunnostuksesta yleisötapahtumissa.

 

Suvi-tapahtumakalenteri:

Suvi-kyläkiertueen tapahtumia päivitetään kalenteriin, kun ne varmistuvat.

 

Latvavesillä järvien tila on omissa käsissä

Kokemäenjoen vesistö
Pälkäneen vedet virtaavat kohti Poria. Muun muassa Turku ottaa juomavetensä Kokemäenjoesta.

Pohjanlahteen laskevan Kokemäenjoen yksi haara saa alkunsa Pälkäneeltä. Längelmäveden ja Hauhon reittien vedet yhtyvät Mallasvedellä, josta ne jatkavat Valkeakosken kautta kohti Poria.

Latvavesillä järvien tila on pitkälti omissa käsissä: vesi kertyy järviylängöltä ja virtaa kohti isoja järviä. Pälkäneellä on vähän soita, ja siksi vedet ovat luonnostaan kirkkaita.

Ympäristökasvatus­hanke innostaa nuoria mukaan vesiensuojelutyöhön

Lapsia Pälkänevedellä
Kuva: Otto Blomqvist, Fantasy Fishing

Keväällä 2021 käynnistyvä ympäristökasvatushanke innostaa lapsia ja nuoria mukaan vesiensuojelutyöhön. Hanke kouluttaa pälkäneläisnuorista vesiensuojelulähettiläitä ja koululaisten vesistöpajan ohjaajia.

Vesiensuojelulähettiläät kertovat yhdessä paikallisten asiantuntijoiden kanssa Pälkäneen vesistöjen tilasta ja suojelusta muun muassa yleisötapahtumissa ja somekanavien kautta.

Vesiensuojelussa on kyse miljoonista

Pälkäneellä on 4200 mökkiä
Vesien puhtaus vaikuttaa rantakiinteistöjen arvoon ja ranta-asukkaiden tuomiin ostoseuroihin.

Pälkäne on haluttu mökkipitäjä sijaintinsa ja palveluidensa, mutta ennen kaikkea puhtaiden vesiensä ansiosta. Latvavesillä järvet ovat pääosin hyväkuntoisia. Tämä näkyy hinnoissa. Ison veden äärellä pelkkä tontti maksaa 120 000 euroa. Pienemmältä järvellä tai saaresta tontin voi saada 80 000 eurolla. Nykyhinnoilla Pälkäneen 4200 kesämökkitontin yhteisarvo lähentelee 400 miljoonaa euroa.

Vesiensuojelu on ilmastoteko

Puro virtaa
Ilmastonmuutos lisää ravinteiden huuhtoutumista ja järvien samentumista.

Ilmastonmuutos rehevöittää ja samentaa järviä. Toisaalta tuhansien järvien maassa vesiensuojelu voi olla tehokkain keino torjua ilmastonmuutosta.

Lämpötila Suomessa on noussut yli kaksi astetta esiteollisista ajoista. Vesien kevätkierto on aikaistunut ja syyskierto myöhästynyt. Jää peittää järviä aiempaa lyhemmän ajan. Ilmastonmuutoksen vuoksi veden happipitoisuus laskee, levät lisääntyvät ja veden kerrostuminen häiriintyy.