Uutiset

Kotiranta kuntoon -kurssiohjelmaa täydentyi hulevesillä

Saarelainen
Juha-Pekka Saarelainen kertoo hulevesien käsittelystä Kotiranta kuntoon -kurssilla keskiviikkona 11.10.

Kolmas Kotiranta kuntoon -kurssi käynnistyi keskiviikkona 13.9. Kuuden illan etäkurssi antaa eväitä vesien hoitoon ja kunnostukseen.

Tämänvuotisella kurssilla on pälkäneläisten lisäksi entistä enemmän osanottajia naapurikaupungeista, sillä Hauholla käynnistyi Suvi-hankkeen kaltainen Oma Visio -hanke. Sana on kiirinyt myös Kangasalle.

Ihmisen vaikutus vesiin on kiihtynyt parin sadan vuoden aikana

Thomas Penttilä
Thomas Penttilä on toisen polven vesiensuojelija. Hänen isänsä Hannu Penttilä toimi sihteerinä Pälkäneveden suojeluyhdistyksessä, joka sai 50 vuotta sitten teollisuuden ja asutuksen jätevesipäästöt kuriin.

Aitoon kalastuskunnan puheenjohtaja Thomas Penttilä kannustaa tutustumaan kotijärven historiaan. On helpompi tarttua syihin eikä seurauksiin, kun ymmärtää, mikä on luonnollista kehitystä ja mikä ihmisen aiheuttamaa.

– Ymmärrys historiasta helpottaa myös keskustelua maanomistajien ja viranomaisten kanssa.

”Ilman Kotiranta kuntoon -kurssia raapisimme edelleen päätä”

Terttu Salmela
Terttu Salmela kutsui Kantolanlahden ranta-asukkaat ja mökkiläiset koolle. Vuoden takaisessa tapaamisessa päätettiin teettää kokonaissuunnitelma järven kunnostamisesta. KVVY Tutkimus Oy:n laatima suunnitelma valmistuu marraskuussa.

Kolmatta kertaa järjestettävällä Kotiranta kuntoon -kurssilla on saatu käyntiin vesienkunnostushankkeita. Niistä suurin on Rautajärven Kantolanlahden kunnostus, josta laaditaan parhaillaan suunnitelmaa.

Ensimmäiselle kurssille kaksi vuotta sitten osallistunut Terttu Salmela kertoi, miten Kantolanlahden ranta-asukkaat ja mökkiläiset saatiin tarttumaan toimeen.

Kortteenpohjan kosteikon suunnittelussa huomioidaan hoito alusta alkaen

Tuppiojan kosteikko
Elina Sorvali, Tero Kortteenpohja ja Heikki Ahola miettivät heti suunnittelun alkumetreillä, miten kosteikosta tehtäisiin helppohoitoinen. Taustalla Jaakko Ahola.

Kevättulvien aikaan Kukkian pinta nousee lähes Kortteenpohjan tielle. Sitä reunustavat pellot ovat olleet jo vuosien ajan kesantona, sillä märälle pellolle uppoaa ennen kesää.

Kesantopellon laittaan laskeva Tuppioja tuo vesiä laajalta, lähes kolmen neliökilometrin valuma-alueelta. Sen alkulähteillä on kosteita korpia ja soita.

Heikki ja Jaakko Ahola ovat peranneet laskuojaa, jotta ylemmät pellot pysyvät kunnossa. Ne kasvavat heinää Sarkasten tilan lehmille.

Kunnostuskohteiden suunnittelu käynnistyi maastopäivällä ja maanomistajatapaamisella

Rautianoja
Maanomistaja Heikki Lukkarla (oikealla) esitteli Juha-Pekka Saarelaiselle (vasemmalla) ja Marja-Liisa Suomalaiselle Padankosken Rautianojaa, jonka varrelle Watec Consulting suunnittelee kosteikon.

Suvi-hanke on saanut vireille 35 kunnostuskohdetta, joiden avulla pienennetään Kukkiaa ja Pälkänevettä rehevöittävää ravinnekuormitusta. Kohteista kolmasosaan valmistuu syksyn aikana suunnitelmat, joiden avulla voidaan hakea rahoitusta kunnostustoimiin.

Kalalähteenojan kunnostus alkoi laskuojan perkauksella

Sjostedt
Pauli Sjöstedt pääsi tällä viikolla töihin Pitkäjärven Kalalähteenojalla.

Tanner tärisee, kun Pauli Sjöstedt upottaa kaivurin kauhan ojan pohjaan. Kun hän kippaa sen sisällön pientareelle, päällimmäiseksi jää savikerros. Suurin osa on kuitenkin tummaa, hienoa maa-ainesta. Se on kulkeutunut veden mukana metsärinteestä, jonka halki Kalalähteenoja virtaa kohti Pitkäjärveä.

Keräys kotijärven kunnostukseen tuottanut jo 1355 €

Pitkäjärvi
Pitkäjärven Kalalähteen kunnostustyöt alkoivat viime viikolla mittauksilla ja kaivuukorkeuksien merkitsemisellä. Kuvassa kaivuriurakoitsuja Pauli Sjöstedt (vasemmalla), KVVY Tutkimus Oy:n suunnittelija Jukka Paitula, Pitkäjärven kunnostusyhdistyksen kunniapuheenjohtaja Veikko Hoppula ja kunnostustyön valvoja Elina Sorvali.

Vesienkunnostuksen kesäkeräys on tuottanut jo 1355 €. Varoja kotijärven kunnostukseen kerättiin kesän aikana Suvi-esittelypisteillä. Keräykseen voi osallistua elokuun loppuun saakka MobilePayn avulla tai tilisiirrolla.

Kertyneet varat käytetään kunnostuskohteiden ja niiden suunnittelun omarahoitusosuuteen. Omarahoitusta tarvitaan sekä suunnittelun Leader-rahoituksessa että kunnostuksen ELY-rahoituksessa.

Kunnostustyöt käynnistyvät Pitkäjärven Kalalähteenojalla

mittaus
KVVY Tutkimus Oy:n suunnittelija Jukka Paitula ja Kalalähteenojan kunnostushankkeen valvoja Elina Sorvali mittasivat oikeat tasot kaksitasouomaa varten.

KVVY Tutkimus Oy:n suunnittelija Jukka Paitula lyö merkkipaalun Pitkäjärven Kalalähteenojan reunaan. Sen kylkeen on kiinnitetty kaksi muovilappua, jotka kertovat ojan kaivuusyvyyden ja sen rinnalle muotoiltavan tulvakynnyksen korkeuden.

Niiden perusteella kaivurikuski osaa muotoilla pelto-ojan sellaiseksi, ettei vesi enää nouse pelloille kevään sulamisvesien ja rankkasateiden aikaan.

Kotiranta kuntoon -kurssi antaa ohjeita vesien hoitoon ja kunnostukseen

kunnostus
Valuma-aluekunnostuksen menetelmiä. Kuva: Mika Kautto

Usein vasta huoli kotijärven tilasta herättää toimimaan. Silloin ollaan kuitenkin jo myöhässä, jos sinilevä uhkaa karkottaa mökkiläiset rannoilta tai kalakuolemat paljastavat happikadon.

Kotirannan vaaliminen edellyttää yhteistyötä. Oman lahden niitosta ei ole hyötyä, jos laskuoja tuo lisää rehevöittäviä ravinteita.